Kurser & uddannelseMindfulness basis

Mindfulness basis er et kort forløb i mindfulness som henvender sig til dig, der gerne vil lære grundprincipperne inden for mindfulness. Gennem formelle og uformelle øvelser forbedrer du kontakten til dig selv og lærer at skabe indre ro. Du kan øge koncentrations- og fokuseringsevnen.Tilmeld dig nu på tilmeldingssiden.


Mindfulness og stresshåndtering

Et forløb som strækker sig over 8-12 uger, og som både kan anvendes forebyggende, og hvis du er ramt af stress. Det er også relevant i forhold til smertehåndtering, sygdomshåndtering eller hvis der er andet, som udfordrer dig i dagligdagen. Du lærer at finde en indre ro, der gør at du kan hvile i dig selv, også selvom det er svært. Du bliver bedre til at mærke efter, sige til og fra og handle i overensstemmelse med dine livsværdier. Du bliver klogere på hvorfor kroppen reagerer, som den gør i pressede situationer, og hvordan du undgår at lade dig påvirke negativt af det pres, der kan være. Dette er ikke et ”quick fix” men det er et forløb, der kan give dig glæde og nærvær i livet, øge evnen til at nyde livet og takle det, specielt når det er svært.


Mindfulness og ledelse

Her får du enkle teknikker, der skaber ro og balance i en hektisk hverdag, så du lettere bevarer overblikket og den løsningsorienterede tænkning. Du lærer at håndtere stress og håndtere pressede situationer, og med en forholdsvis lille indsats vil du kunne mærke effekt hver dag. Du vil også finde ud af, hvordan du kan styrke relationer med dine ansatte, chefer og samarbejdspartnere. Bedre relationer giver et mere positivt arbejdsmiljø og forbedrer resultater.


Livskrise – og hvad så?

Vi kan alle have perioder i vores liv, hvor vi har brug for at gøre status og finde den rigtige vej videre i livet. På dette kursus får du en forbedret kontakt til dig selv og dine livsværdier. Ved at arbejde på det meditative niveau med selvet når du i dybden med dine inderste intentioner. Du finder ind til de centrale spørgsmål og ikke mindst svar, der er aktuelle for din livssituation. Således er det lettere at mærke efter og evt. give slip, så nye døre kan åbne sig. Du vil finde ind til en indre kerne i dig selv, hvor der altid er fred og kontakt til indre visdom. Her finder du redskaberne der giver mening og værdi i livet, så der atter kan gøres plads til det, der giver glæde og taknemmelighed.


Mindfulness i pædagogisk praksis

Først og fremmest lærer du grundprincipperne inden for mindfulness til eget brug. Der bliver arbejdet med den teoretiske baggrund samt formelle og uformelle øvelser i bevidst nærvær, meditation og stress-håndtering. Desuden præsenteres der metoder til, hvordan man kan anvende teknikkerne sammen med børn og unge, så det støtter deres evne til at mærke indre ro, fokuserings- og koncentrationsevne, og øger deres selvværd og relationskompetence. 


Mindfulness instruktøruddannelsen

Instruktøruddannelsen giver dig en solid introduktion, træning og undervisningskompetence i grundprincipperne inden for mindfulness baseret på Jon Kabat-Zinns MBSR-program. Med udgangspunkt i din profession vil du blive i stand til at målrette kurser og forløb til det felt, hvor du har din kernekompetence. Det kan være som psykolog, lærer, læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykoterapeut eller tilsvarende, hvor kvaliteten af det faglige arbejde kan blive løftet gennem den professionelles øgede evne til bevidst opmærksomhed, omsorg, empati og nærvær. Mindfulness-instruktøruddannelsen kan også være for dig, der som leder eller coach ønsker at optimere dine professionelle relationer. Du vil kunne tage dine medarbejdere eller klienter igennem udviklende samtaler og processer, som kan give værktøjer, der styrker mentale og personlige ressourcer. Denne uddannelse tager sigte på, at du bliver en kompetent og dygtig mindfulnessinstruktør, der på professionel vis kan indføre andre i denne praksis. Integrering af mindfulnessprincipperne medfører en personlig udvikling, som gør dig til en kompetent rollemodel – som ”lever” det du underviser. Uddannelsen er struktureret således, at du imellem modulerne får lejlighed til at praktisere din instruktørrolle i forhold til de tillærte principper.”De redskaber jeg har fået, vil ændre mit liv meget. Det er noget jeg vil bruge i min hverdag fremover”

”Siden jeg begyndte at meditere, har jeg ikke haft en eneste søvnløs nat.”

”En dag jeg kom hjem fra arbejde begyndte jeg pludselig at gabe. Det var ikke det rette tidspunkt, da jeg havde en del der skulle gøres. Jeg gik oven på og mediterede og pludselig var der gået 15 min. Jeg var fuld af ny energi, selv om jeg ikke forventede det.