MindfulnessHvad er mindfulness?

Mindfulness betyder bevidst nærvær i nuet. Det er en praksis, der forøger din mentale kapacitet. Det handler om at træne evnen til en udvidet opmærksomhed, så det bliver lettere at håndtere de daglige udfordringer. Ved at praktisere mindfulness styrkes fokuserings og koncentrationsevnen. Urolige tanker bliver afløst af større klarhed, og det bliver lettere at tage hensigtsmæssige beslutninger. Mindfulness er måske vor tids mest kraftfulde metode til at navigere roligt og bevidst i en hektisk hverdag både på det personlige og arbejdsmæssige plan. Mindfulness har en formel del, der skaber ro i sindet og kontakt til selvet med meditation. Desuden er der en uformel del, der gennem mentale teknikker træner dig i at bevare roen, overblikket og nærvær i hverdagssituationerne. Kurserne er baseret på Jon Kabat-Zinns MBSR-program.


Beslutninger, kreativitet, og innovation

Mindfulness styrker evnen til at træffe ”gode” beslutninger. Beslutninger træffes ofte under større eller mindre pres, hvilket giver fysiologisk kamp-flugt-reaktion, dvs. at mange beslutninger bliver taget på baggrund af følelser af frygt (ubevidst), hvilket giver et snævert syn på muligheder. Med mindfulness træner vi evnen til at stoppe op, komme til stede i nuet og på den måde få mulighed for at træffe beslutning på baggrund af det, der faktisk er, frem for på baggrund af det snævre og forestillede ”frygt-billede”. Desuden forbedres koncentrationsevnen, og samarbejdet mellem de to hjernehalvdele forbedres væsentligt, hvilket styrker evnen til kreativ og innovativ tænkning. Sidst men ikke mindst har man påvist, at hjernebarken bliver tykkere i de områder, der styrer opmærksomhed, avanceret tænkning og planlægning.


Stresshåndtering og forandringsparathed

Når du praktiserer mindfulness i dagligdagen, kan du kan øge evnen til at håndtere pres og kompleksitet, og det giver dig større forandringsparathed. Punktet for hvornår du føler pres/stress flyttes, så du bedre kan rumme udfordringer. Det er evnen til at bevare øget indre ro uanset situationen, der gør dig i stand til dette.


Emotionel og social intelligens

Mindfulness styrker emotionel og social intelligens. Ved at være nærværende forbedres den kommunikative og interagerende evne. Man flytter aktiviteten fra amygdala, som blandt andet håndterer frygt og forsvarsreaktioner, til hippocampus og frontallapperne, der medfører mere velovervejede og bevidste handlinger. Desuden udvikles empati og evnen til at afkode andres følelser og behov.


Selvindsigt og indre ro

Mindfulness-meditation er en formel måde at praktisere mindfulness på. Det er en såkaldt ”indsigts-meditation”, hvor man hviler i nuet, med det der er. Når vi observerer det, der er, opdager vi mange af vores egne mønstre. Desuden trænes evnen til at rumme og være med det, der er. Møde det med åbent sind – også når det føles ubehageligt. På den måde vokser tilliden til egne ressourcer. Jo bedre du kender dig selv, og tør være med det, der er, des mere autentisk vil du fremstå.


Livsglæd

Øget livs- og arbejdsglæde er ofte en af følgevirkningerne, når man bliver bedre til at skabe indre ro og balance. Aktiviteter i venstre pandelap, der styrer følelser som entusiasme, nysgerrighed, glæde og lykke, tager over for aktiviteterne i højre pandelap, der styrer følelser som irritation, vrede, angst, depression og afsky. Det betyder, at du har mulighed for at blive et gladere menneske med mere overskud. Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et program udviklet af Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts Medical School. Det er et videnskabeligt dokumenteret virkningsfuldt program, der anvender intensiv træning i mindfulness til forbedring af helbred og livskvalitet, herunder effektiv håndtering af symptomer på stress, angst og depression, hos syge og raske personer. Metoden bruges til at arbejde med opmærksomhed og til at forholde sig til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed, også selv om det er tanker, man egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan man træne sig selv i at være fuldt til stede i nuet, samtidig med at man kan arbejde med sine reaktionsmønstre og sin vanetænkning.


Forskning og Mindfulnes

Forskningen bag mindfulness er omfattende, og resultaterne er slående. I Danmark er lægevidenskaben ligeledes ved at få øjnene på for de mange positive resultater. Nederst på siden findes henvisninger til danske og udenlandske publikationer og afhandlinger. Forskning fra Århus universitet: Afhandlinger: Piet, Jacop. (2012) “Mindfulness-based therapy for social phobia, recurrent depression, and psychological symptoms in cancer patients and survivors” Department of Psychology Aarhus University Denmark PhD Jacob.