Carl og søs leger gemmeleg


Produceret og indtalt af Stine Østergaard Rasmussen
Varighed: 09:17min

Historierne sigter mod at børn på en legende måde arbejder med at kunne mærke sig selv, finde ro og koncentration samt at aflæse egne og andres signaler.
Alle historierne er indtalt på lydfiler og indledes med en kort introduktion, så der er mulighed for at indstille sig på massagen.

Vigtigt!

Nogle børn oplever berøring som ubehageligt. Det kan der være mange grunde til, men man bør ikke tvinge børn til at deltage. Lad dem iagttage og brug gerne den samme øvelse gentagne gange, da der ofte skabes mod på deltagelse, når de har haft mulighed for at indstille sig på situationen. Der kan være børn, som ikke vil berøres særlige steder eller på særlige måder. Da kan det være hensigtsmæssigt med faste makkerpar i perioder, så man ”lærer hinanden at kende”.

Nogle børn kan være urolige i starten af aktiviteten. Sørg gerne for, at der er tid til ”at gøre sig klar” både for den der giver og den der får massage. De fleste vil falde til ro ret hurtigt. Massagen gives uden på tøjet, og det kan være hensigtsmæssigt at snakke om, at der er steder, som er private, og som man derfor ikke masserer.

I nogle kulturer må piger og drenge ikke røre hinanden, hvorfor det vil være nødvendigt at tage hensyn til dette, for at børnene får en god oplevelse og ikke kommer i klemme.