Om MSCMSC-centrets grundlæggels

MSC står for Meditativ Selv Coaching. Konceptet bygger på veldokumenteret forskning om mindfulness, meditation, positiv psykologi og coping-strategier til stresshåndtering. Desuden baserer vi os på aktuel hjerneforskning i forbindelse med innovation og kognition.

Vores aktiviteter giver et teoretisk og praktisk fundament, med hovedvægt på sidstnævnte, således at teknikkerne er enkle at implementere i hverdagen.

Erfaringer med danske virksomheder bekræfter de videnskabeligt dokumenterede effekter:


Derfor er MSC aktuelt

I en kompleks verden, med stadig større tempo, er der stigende krav til det moderne menneske om effektivitet, beslutningsevne og omstillingsparathed på arbejdspladsen og i hjemmet. Mange oplever at tiden ikke slår til, og at tankerne tager kontrollen. Informationssamfundets konstante strøm af nyheder, reklamer, e-mail, sms, telefonopkald, chat-beskeder etc. medfører sandsynlighed for mentalt ”overload.” Det er svært at koble fra, og mange mærker ubalance i krop og sind.

Derfor har flere og flere problemer med stress og stressrelaterede symptomer, og der er en stigende interesse for metoder, der kan give en sund balance mellem en moderne travl livsstil og et roligt sinds indre fred.

Det er veldokumenteret at meditation er en effektiv metode til stresshåndtering og til genetablering af ro og balance i sindet. Det er tilmed den ældste metode til selvindsigt og afklaring. Når man mediterer, skaber man stilhed mellem tankerne, hvorved den mentale aktivitet falder til ro, og der etableres bedre kontakt til selvet. Flere og flere moderne erhvervsledere har erfaret, at de ved at meditere regelmæssigt udvikler mere nærvær og fornemmelse for medarbejdere, foruden evnen til at prioritere, tage beslutninger og være innovative. Det handler om udvidet menneskelig kapital: skarpere intuition, stålsat koncentration og forøget stresstærskel.

MSC er ikke en ny sandhed eller en teori, der har svarene på alt, men en ny metode, der igennem indre oplevelser og erfaring giver adgang til øget livskvalitet.

MSC kræver ingen forudsætninger ud over ønsket om personlig vækst og viljen til at praktisere teknikkerne.


MSC-Centret 

blev grundlagt af læge Niels Østergaard Rasmussen og meditations- og mindfulnessinstruktør Stine Østergaard Rasmussen i 2008. Niels havde mere end 30 års erfaring i traditionel lægevidenskab og var en af pionererne inden for alternative behandlingsmetoder i Danmark bl.a. med akupunktur, NLP, meditation og mentale teknikker. Han havde i sit lægelige virke fokus på præventiv indsats og optimering af menneskelig kapacitet. Netop ønsket om forebyggelse af mental sundhed og stress førte til at Niels grundlagde MSC-centret i samarbejde med Stine. Stine er uddannet meditations- og mindfulnessinstruktør fra Gambor University, Cambridge. Hun er uddannet lærer med Pd i ledelse, organisationsudvikling og kommunikation og har 20 års erfaring med at undervise i meditation og selvudviklingsmetoder for private og offentlige organisationer. Hun er respekteret for sin klare og enkle formidling af metoderne på en nærværende, indsigtsfuld og humoristisk måde.