Lang åndedrætsmeditation

Mange meditationsskoler anvender fokus på åndedrættet på forskellig vis, fordi det er et godt redskab til at komme dybt i det meditative lag. Og vi har det altid med os.

 

Vi bruger i forvejen åndedrættet ubevidst. Hvis vi f.eks. bliver forskrækkede, har vi tendens til at holde vejret lidt, og når vi bliver lettede over noget, laver vi ofte en dyb udånding – ”phyyyy”. Har man travlt eller er presset, kan man have tendens til at have en mere overfladisk vejrtrækning som ikke er hensigtsmæssig.

 

Efter en kort kropsscanning hvor der skabes en god kontakt til dig selv og kroppen, vendes opmærksomheden mod vejrtrækningen. Man behøver ikke ændre på den, bare oplev den præcis som den er fra øjeblik til øjeblik.

Vi vender opmærksomheden mod de steder, vi mærker åndedrættet. Vi mærker bl.a. hvordan brystkassen åbner sig, for at vi kan tage ilten, som kroppen har brug for ved indåndingen. Og med udåndingen giver man slip på den luft man ikke har brug for. Denne fornemmelse af at give slip kan være helt befriende.

 

Vi bruger også det at tælle på åndedrættet. Det kan være utrolig beroligende, specielt for folk der er særligt analytiske.

Det at lytte til åndedrættet kan være en hjælp for de, der er auditive. Der er flere passager, hvor der bliver særlig lejlighed til det i meditationen.

Desuden laves der også en kort visualisering med vejrtrækningen, som er særlig virkningsfuldt for de, der er visuelle.

 

God fornøjelse