MSC-mindfulness til unge

Mindfulness betyder at være bevidst tilstede i nuet. Det er en givende proces at arbejde med sin opmærksomhed. Man lærer at mærke efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forskellige situationer i hverdagen og hvile i sig selv, uanset hvilken situation man står i.

Ved at være nærværende i nuet er det også lettere at sortere bekymringer om fremtiden eller oplevelser fra fortiden fra. Dermed bliver der mere energi til det, man er i, og der er plads til at mærke sig selv i det.

Når man arbejder med mindfulness, handler det om at have sin opmærksomhed på det der sker i nuet. For at støtte opmærksomheden i at forblive i nuet, fremfor at følge tilfældige tanker, er det hensigtsmæssigt at fokusere på sanserne. Vær åben og nysgerrig på det, der sker, og det du mærker i hvert øjeblik.

Accept af det, der er, er en af grundpillerne i mindfulness. Så hvis du oplever, at du har mistet fokus, så sig ”tak” fordi du opdagede det. Det er jo netop det, der gør, at du kan komme tilbage til nuet eller meditationen.